Det kommer frem i en pressemelding fra Salten Fiskeindustri i dag.

Avtalen er del av selskapenes vekststrategi, og har som mål å bygge et felles sjømatkonsern: «basert på bærekraftig verdiskaping fra råstoffkildene av villfisk – og oppdrettslaks fra Helgeland og nordover», heter det i meldingen.

Øker satsingen

Ifølge pressemeldingen har etableringen av de to selskapene blitt godt mottatt av markedet, og økt etterspørsel av laks og klippfisk ledet til at eierne har økt satsingen.

Fusjonen har som mål å bli en av de største innen foredling, salg og eksport av sjømat fra Nord–Norge. Partene har bestemt seg for å tilføre det nye selskapet 100 millioner kroner i økt egenkapital gjennom emisjon.

Emisjonen er planlagt å være gjennomført innen 1. juli 2020.

Ny fabrikk

Salten Fiskeindustri skriver i pressemeldingen at vekststrategien medfører et økt arealbehov. De vil øke produksjonen av lakseprodukter i fabrikken på Rønvikleira i Bodø, men også i en ny fabrikk på Alstad i samme by. Fabrikken var tidligere eiet av Insula, som la ned produksjonen i juni.

«Som et ledd i vår strategi vil Salten Fiskeindustri alt før årsskiftet legge til rette for foredling av hvitfisk også i denne fabrikken».

Konsernet har fire fabrikker

Det nye konsernet kommer etter fusjonen til å få fire adskilte fabrikker:

  • Lakseforedling på Rønvikleira.
  • Klippfiskproduksjon på Rønvikleira.
  • Hvitfisk foredling på Alstad.
  • Hvitfiskmottak og foredling på Korsnes i Tysfjord.

Sjømatkonsernet kommer også til å samarbeide med kjøpestasjoner for hvit fisk og selskapene Polar Quality og Salten Laks.

– Avtalen sikrer et godt fundament rundt vår volumsatsing på klippfisk i Bodø sier daglig leder Sigurd Rydland i Salten Fiskeindustri AS.

Han legger til at dette ikke hadde vært mulig uten et tett samarbeide med Salten Aqua gruppen.

Styreleder Geir Wenberg i Salten Salmon AS er fornøyd med at der nå er fremforhandlet en god, felles løsning som sikrer økt lokal bearbeiding av lokalt/regionalt råstoff – både innenfor hvitfisk og laks, ifølge pressemeldingen.

– At dette tidsmessig, uten særlig avbrudd også avløser drift i Alstad fabrikken er svært godt nytt for arbeidsmarkedet – og Bodø som by, sier Wenberg.

«Wenberg og Rydland er samstemte i at en langsiktig industriell satsing er helt avhengig av moderne fabrikkløsninger med høy kapasitet og differensierte markedskanaler for å lykkes».

Det opplyses i meldingen om at betingelsene i fusjonsavtalen er konfidensielle.