Koda har spisskompetanse innen materialer i plast-kompositt, og leverer oppdrettskar i dette materialet. - Med denne distribusjonsavtalen kan vi være behjelpelige med løsninger for landbaserte anlegg og smoltanlegg utover løsningene våre innen havbruk. Vi gleder oss