Konferansen vil arrangeres 3. oktober, og den skal handle om dyrking og høsting av alger. Tidligere i år lanserte Sjømat Norge «et blått taktskifte» for hvordan sjømatnæringen kan dobles frem mot 2030.

Biomassen skal ifølge pressemeldingen fra Sjømat Norge komme fra vekst i havbruk, høsting og dyrking av nye arter, i tillegg til bedre utnyttelse av restråstoff.

Flere kjente navn på programmet

Sjømat Norge har fått med seg flere ledende personligheter i sjømatnæringen som foredragsholdere, i tillegg til egen administrerende direktør Geir Ove Ystmark.

Senior forsker i Sintef Ocean Jorunn Skjermo, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik og seksjonssjef for sjømat i Mattilsynet Lise Rokkones skal alle holde foredrag ved konferansen, for å nevne noen få.

Vil bruke alger som fôringredienser

Sjømat Norge ønsker å belyse en sektor de mener har stort potensial gjennom konferansen.

«Dyrking av mikroalger og hausting og dyrking av makroalger, både til fôr, fôringredienser og mat er næringar vi vil sjå meir til fremover», heter det i pressemeldingen.

Målsetningen for konferansen er at den skal inneholde oversiktsforedrag om mikro- og makroalger.

«Vi ønskjer å gi ei oversikt over regulatoriske rammevilkår ved Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. I tillegg kjem bedriftspresentasjonar».

Algekonferansen til Sjømat Norge vil finne sted 3. oktober fra klokken 10.30 til 15.00 i Næringslivets hus i Oslo.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.