Enigheten mellom regjeringen og Frp betyr at kommunene de neste to årene får 3,25 milliarder i stedet for 2 milliarder og fra 2022 får 40% prosent ikke 25 prosent av inntektene fra havbruksfondet.

– Dette vil gi stabile og viktige inntekter til vertskommunene og – fylkene og skaper samtidig nødvendig forutsigbarhet for havbruksnæringen, lyder reaksjonen fra Sjømat Norge.

- På vegne av vertskommunene og – fylkene er vi positive til endringene man nå har kommet frem til i revidert nasjonalbudsjett, sier administrerende direktør i organisasjonen, Geir Ove Ystmark, i en pressemelding.

Regjeringspartiene og Frp er enige om å innføre en produksjonsavgift på 40 øret kiloet produsert laks og ørret istedenfor en grunnrenteskatt på havbruket.

Ystmark mener at den politiske enigheten «setter et veldig viktig punktum for debatten om grunnrenteskatt»:

- Som har skapt stor usikkerhet og uforutsigbarhet for en av våre viktigste eksportnæringer. Forslaget fra flertallet i havbruksutvalget ville dramatisk svekket konkurransekraften til den norske havbruksnæringen, og i tillegg stimulert til økte investeringer i andre land. Det ville gitt betydelig mindre oppdrag til norske leverandører og verft, samt at Norge ville gått glipp av mange arbeidsplasser, mener Ystmark.