Hva er produksjonsfisk?
  • Norsk oppdrettslaks graderes av bransjen selv, etter en felles bransjestandard (NBS 10-01) fra 1999.
  • Klassene er superior, ordinær og produksjon. Det aller meste av fisken, typisk over 90 prosent, er superior. Andelen kan variere noe fra årstid til årstid, og landsdel til landsdel.
  • Det er objektive krav til fisk i hver klasse, som blant annet går på farge, flekker, sår, fasthet, skader, blødninger og form.
  • Beskrivelsen av superior er «et førsteklasses produkt med egenskaper som gjør det velegnet til alle formål. Produktet er uten betydelige feil, skader eller mangler og har et positivt helhetsinntrykk».
  • Den dårligste fisken, produksjon, kan ikke eksporteres ut av Norge før den er feilrettet. Typiske tegn for denne kan være kjønnsmodning, sår, misdannelser eller «grove behandlingsfeil».
  • Det er ingen offisiell eller uavhengig tredjepart som bedømmer fisken (foruten i spesielle tilfeller hvor Mattilsynet kan stoppe eksport av produksjonsfisk).

Kilder: NBS 10–01 samt ulike industriaktører.

Det skriver de i en melding publisert på sine nettsider mandag.

– Vi har i dag, sammen med våre fremste tillitsvalgte på havbrukssiden, drøftet spørsmålet om lettelser i forbudet mot eksport av såkalt «produksjonsfisk», sier leder av Bransjegruppe havbruk, Elin Tveit Sveen i meldingen.

«Det rapporteres i år om uvanlig mye produksjonsfisk. På tross av dette mener Sjømat Norge at det ikke er aktuelt å foreslå opphevelse av forbudet i forskriften nå», heter det videre.

Sjømat Norge trakk brev

Dispensasjon for eksport av prodfisk har skapt stort engasjement i norsk laksenæring de siste par ukene. Mens Sjømatbedriftene har tatt sterkt avstand fra at Mattilsynet har gitt flere dispensasjoner, valgte Sjømat Norge å be om at den generelle regelen midlertidig ble fjernet.

Sjømat Norge valgte imidlertid å trekke brevet rett etter det var sendt.

– I utgangspunktet så det greit ut, at alle skulle gis mulighet til å få dispensasjon, og at det skulle være likhet for loven. Derfor sendte vi et brev om det. I etterkant har vi fått kjennskap til at det er ulike syn blant våre medlemmer. Derfor har vi valgt å trekke brevet, og vi vil nå ta en runde på dette internt, sa kommunikasjonssjef Øyvind André Haram til IntraFish 24. mars.