– Vi ser at vi sammen blir sterkere enn hver for oss, sier Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene og Alexandra Krage Angell,