Dette protesterer Sjømatbedriftene heftig på:

- Det er et alvorlig anslag mot kvalitetsmerkevaren «Seafood from Norway» som møysommelig er bygget fra 1991 og frem til i dag. Sjømatbedriftene innklager vedtaket umiddelbart. Regelen om at produksjonsfisk skal bearbeides i Norge sikrer at norsk sjømat holder topp kvalitet og får kvalitetsmerkingen «Seafood from Norway.», skriver Sjømatbedriftene i en pressemelding.

- Kan ikke drive tilsyn i utlandet

De minner i samme slengen om at Mattilsynet ikke har myndighet til å drive tilsyn i utlandet:

- Selv om Mattilsynet stiller som forutsetning for sitt vedtak at foredling av såkalt produksjonsfisk skal finne sted ved Mowis og Lerøys produksjonsanlegg i utlandet, kan norske produsenter av oppdretts- laks og ørret ikke føle seg beroliget så lenge produksjonen ikke er underlagt kontroll fra norske myndigheter. Dessuten er ett bilde av beskadiget fisk nok til å ødelegge omdømmet til en merkevare bygget opp over tretti år, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, i meldingen.

Tar opp saken med fiskeriministeren

- I løpet av helgen har jeg vært i kontakt med en rekke selskaper som sier at de har ledig kapasitet til å ta unna produksjonsfisk. Ingen av disse selskapene har hørt fra Mowi eller Lerøy. Vedtaket er gjort på fullstendig gale premisser. Derfor har Sjømatbedriftene besluttet å klage på vedtaket, sier Eriksson videre.

- Jeg skal ha et telefonmøte med fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), og denne saken vil bli tema fra vår side i dette møtet. Budskapet vil ikke være til å misforstå. Om vår klage ikke får medhold hos Mattilsynet vil jeg be statsråden sørge for at de midlertidige dispensasjonene oppheves umiddelbart, understreker Sjømatbedriftenes administrerende direktør.