– Rapporten inneholder forslag til hvordan vi i fremtiden kan inkludere sjøørret i trafikklyssystemet. Men vi trenger mer kunnskap, derfor er det for tidlig å la sjøørret bli en del av trafikklyssystemet nå, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

En ekspertgruppe har vurdert det faglige grunnlaget for å inkludere lusepåvirkning på sjøørret som indikator i trafikklyssystemet. Du kan lese rapporten her.

Ekspertgruppa ble satt ned i forbindelse med regjeringens nye vekstsystem for laksenæringen. Trafikklyssystemet innebærer at oppdretterne må justere lakseproduksjonen sin ut ifra hvordan driften påvirker miljøet. Kysten er delt inn i tretten fargelagte soner. Påvirkning fra lus på villaks er fortsatt indikatoren som bestemmer hvilken farge sonene skal ha.

Departementet vil imidlertid be ekspertgruppen om å utvikle en analysemetode som kan gi bedre kunnskap om hvordan lakselus påvirker sjøørret. Arbeidet skal presenteres i et vedlegg til ekspertgruppens rapport for lakseluspåvirkning på villaks i 2019.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.