Dette gjelder bygging av tre brønnbåter av verftets eget design, type AAS 3002 ST. De to første kontraktene ble inngått rett før jul, og den siste nå i slutten av januar. Dette er tre søsterskip og blir verftets byggenr. 208, 209 og 210, går det fram av en pressemelding fra verftet.

Skal overleveres i 2022

Brønnbåtene har en lastekapasitet på 3000 m 3 og er blant annet designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken.

Nybygg Sølvtrans
  • Nybyggene vil få følgende hoveddimensjoner:
  • Lengde o.a. 76,96 m.
  • Bredde 17,80 m.
  • Dybde i riss 5,90 m.
  • Lasterom volumet er på 3000 m 3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk.
  • Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem.
  • Båtene vil ha innredning for 12 personer.

Videre opplyses det at skrogene blir bygget i utlandet og nybyggene skal overleveres rederiet i løpet av 2022.

Båtene er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter går det fram av beskrivelsen.

Skal beskytte mannskapet

Nybyggene er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Brønnbåtene er designet med shelterdekk, noe verftet presiserer vil gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Halvard Aas i Aas Mek Verksted har bygd veldig mange av brønnbåtene som finnes i oppdrettsnæringa. Foto: Einar Lindbæk

- Vi fra verftets side ser på disse kontraktene med Sølvtrans som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med rederiet, uttaler Halvard Aas ved Aas Mek. Verksted.

Les også disse sakene fra IntraFish: