FHF-prosjektet skal dokumentere effektene knyttet til både lus, fiskevelferd og økonomi ved bruk av metoden. Teknologien er utviklet og patentert av Midt-Norsk Havbruk (MNH) for å bedre vannmiljøet i oppdrettsmerder. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har bevilget 3,21 millioner kroner til prosjektet. Prosjektet skal være sluttført senest i mars 2019, heter det i en pressemelding fra Norse Aqua.

LES OGSÅ: Enkle grep gir gode luseresultat for Midt-Norsk Havbruk

– FHF-prosjektet skal tallfeste lusebeskyttelsen Midt-Norsk-ringen gir, dokumentere hvordan teknologien påvirker fisken og vurdere biologiske nytteeffekter. Samtidig skal prosjektet beregne den økonomiske effekten Midt-Norsk-ringen gir oppdretteren, sier produktutvikler Martin Munkeby i Norse Aqua i pressemeldingen.

Selskapet produserer i dag Midt-Norsk-ringen på lisens fra patenteier MNH. Flere norske oppdrettere har allerede tatt teknologien i bruk, og rapporterer om gode resultater. Både patenteier MNH og Måsøval Fiskeoppdrett er med på den uttestingen. På tre lokaliteter hos hvert selskap skal lusepåslag, vannmiljø og fiskehelse dokumenteres og måles opp mot kontrollmerder med skjørt. Veterinærhøgskolen NMBU, Aquamedic og Aquaanlytics deltar med vitenskapelig kompetanse.

Ideen til Midt-Norsk-ringen kommer opprinnelig fra Frank Øren, produksjonssjef hos MNH. Konseptet blåser trykkluft ned i en ring med dyser, som senkes 20–40 meter ned i merdene. Når boblene stiger, bidrar de til å løfte dypvann opp mot overflaten. Dette er spesielt gunstig ved bruk av luseskjørt.

Patenteier MNH gjør gjennom lisensavtalen med Norse Aqua teknologien tilgjengelig for hele oppdrettsnæringen. Oppdrettere som tar i bruk Midt-Norsk-ringen bidrar samtidig til MNHs fond for teknologiinvesteringer for utvikling av havbruksnæringen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.