- Vi har omfattende tester på dette nye systemet og er trygge på at dette kan være til stor nytte for mange oppdrettsanlegg, sier Ronny Guttormsen, teknisk leder i Norclean Technology, i en pressemelding.

Den nye metoden går ut på å bore og feste bolter for fortøyninger på dypt vann, flere hundre meter under vannflaten. Anlegget vil dermed bli festet i fjell og stå helt fast. Vanligvis er anleggene ankret opp med fortøyninger og lodd.

Norclean Technology har utviklet en boreenhet, hvor boltene monteres ved hjelp av en arm montert på en fjernstyrt undervannsrobot (ROV). Metoden for å støpe fast boltene er også ny, og operasjonen utføres av en stor hydraulisk arbeids-ROV som vanligvis brukes offshore. Ved hjelp av den nye metoden kan det nå bores og støpes i sjøbunn ned til 300 meter under vannet, skriver selskapet i pressemeldingen.

- Vår metode kan brukes både på nye anlegg som skal monteres, men også på eksisterende anlegg som trenger ekstra sikring, sier Guttormsen.

Det nye systemet er tatt i bruk på oppdrettsanlegg langs vestlandskysten. Selskapet har fått støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av boreutstyret og holder nå på å bore og feste fortøyninger for Blom Fiskeoppdrett.