Selskapet skal levere bakkstasjonstjenester fra Svalbard til Hypso-1, et småsatellittprosjekt ved NTNU som har som mål å oppdage og varsle om giftige alger. Det går fram av en pressemelding fra Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Forskere og studenter ved NTNU bygger små satellitter som skal overvåke havet for å oppdage og varsle eierne av oppdrettsanlegg om giftige alger i havet. Gjennom stasjonen på Svalbard vil KSAT sikre at dataene hentes raskt ned fra satellitten og gjøres tilgjengelig for forskerne ved universitetet.

- Hypso-1 skal inngå i et overvåkningssystem der vi vil operere både droner og overflatefartøy i så nær sanntid som mulig, og da er det avgjørende viktig å få data fra så mange satellittpasseringer som mulig, opplyser førsteamanuensis ved Institutt for elektroniske systemer, Egil Eide, i meldingen.

Algekart fra Kongsberg Satellite Services. Foto: Kongsberg Satellite Services

Videre går det fram at de små satellittene i prosjektet vil bli utstyrt med hyperspektrale kamera som kan «se» mer enn vanlige kameraer ved at de dekker deler av det infrarøde området. Sammen med droner og autonome fartøy på og under vann, er et av målene å kunne oppdage og varsle oppdrettsanlegg om at giftige alger er på vei. På den måten kan man i framtiden unngå plutselig massedød av oppdrettsfisk som følge av algeoppblomstring, som senest rammet store deler av norskekysten senvåren 2019.

I ettertid viste de samfunnsmessige og økonomiske tapene seg å bli enorme. Analyseselskapet Kontali regnet seg fram til et tapstall på mellom 2,1 og 2,45 milliarder kroner.

Les også:

Algedøden rammer 50.000 Cermaq-laks

«Dør det mer fisk nå? Hvor mange må vi permittere? Hva med alle private lån?»

Ellingsen Seafood risikerer å selge med tap etter algedøden

Algesesongen er i gang – oppdretterne er på vakt