Dette er 5G
  • En oppskalert versjon av 4G-nettet som gir tilgang til nye tjenester.
  • 5G vil gi to hovedtyper kommunikasjonsløsninger:
  • Den første gir et mobilt bredbåndsnettverk med høyere kapasitet og forbedrede brukeropplevelser.
  • Den andre hovedtypen gir et 5G-nettverk som vil muliggjøre spesielle nettløsninger for mange forskjellige formål med ulike krav til funksjonalitet.

Kilde: Telenor

Dette skjer som del av et stort forskningsprosjekt finansiert av EU-programmet Horizon 2020.

Nye bruksområder

Sealab, som har base i Trondheim, har jobbet mot utvikling og implementering av nye 5G-løsninger for sjømatnæringen siden juni. Det har de gjort sammen med Telenor Research, som vil stå for 5G-teknologien.

I den forbindelse er kontakten med SinkabergHansen etablert.

De komplette installasjonene som Sealab vil prøve ut, vil blant annet omfatte kameraløsninger med maskinsyn, ulik sensorikk og spesialutviklet programvare.

– Muligheten med denne teknologien og dens antatte fleksibilitet åpner nye bruksområder som vi per i dag ikke vet hva vi har behov for, før vi faktisk ser mulighetene, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes hos SinkabergHansen i en pressemelding.

I samarbeid med SinkabergHansen vil Sealab i 2020 teste komplette installasjoner med omfattende kameraløsninger, ulik sensorikk og spesialutviklede dataprogram. Foto: Sealab

Data i sanntid

Daglig leder Morten Sjoner Syrstad i Sealab Ocean Group mener 5G-brukerne vil få unik innsikt på flere felt: Miljøforhold, fiskevelferd, fôringsprosess og biomasse.

– Kapasiteten og muligheten for å presentere data i sanntid blir formidabel. Gjennom egne, og andre fagmiljø, vil vi i samarbeid med SinkabergHansen åpne for ny kunnskap om fremtidens muligheter innen sjømatnæringen, sier Sjoner Syrstad i meldingen.

Salmar er også i gang med å teste 5G, som Telenors første pilotkunde innen oppdrett. Telenor har valgt Ericsson til å levere 5G i Norge.