Historien bak Steinar Olaisen AS

Oppdrettsgründer Steinar Olaisen fra Lovund på Helgeland ble en av laksepioneerene i Norge. Samen med Hans Petter Meland var de de første nord for Trondheimsfjorden som satte ut laksesmolt ut i en hjemmesnekret merd - i juni 1972.

I løpet av årene ble selskapet videreutviklet til dagens Nova Sea, et helintegrert lakseselskap med hovedadministrasjon på øya Lovund. På øya ligger også lakseslakteri.

Steinar Olaisen døde brått i 2011. Da arvet de tre barna hans, Aino, Maria og Håkon Vigner hans eierskap.

Steinar Olaisen AS skifter navn i dag. Det går fram av en pressemelding fra oppdrettssøstrenes selskap med det nye navnet Occasione by Olaisen, mandag.

«Det nye navnet markerer en retningsendring: fokus på bærekraft, og inkludering av de som skal arve selskapet, ansvaret og mulighetene», går det fram av meldingen-

Navneskiftet innebærer samtidig også ny logo og ny nettside for selskapet.

Og for dem som måtte lurer: occasione betyr «anledning» eller «gunstig anledning». Occasione er en kvinnelig skikkelse fra romersk mytologi, må gripes når hun er der. Ellers vil man kjenne på anger.

«I tillegg til bærekraftig utvikling, vil Nord-Norge og havet fortsette å være viktige fokusområder. Selskapet skal være igangsettere, både gjennom investeringer og egne initiativ. Et eksempel på et eget initiativ er et såkornfond, som allerede er i oppstartsfasen.» opplyses det videre i meldingen.

Ifølge styreleder Aino Olaisen representerer navnebyttet en bevisstgjøring rundt eierskap og samfunnsansvar.

- Dette er «vårres mulighet,» uttaler Aino Olaisen i meldingen. Hun har sammen med søsteren, Maria Olaisen, opprettet Occasione-skolen. Der de har laget en eierutdanning for sine etterkommere, som blant annet gir innføring i relevant ledelsesfilosofi (Machiavelli), regnskapsforståelse, gruppedynamikk, verdier og strategier, skriver de i meldingen.

Eiere av Occasione by Olaisen er på hjemmesiden oppført slik: Aino AS (33,34%) Maria Olaisen AS (33,34%) og HVO AS (33,32%).

«Vi skal bidra til å styrke kvinners og framtidige generasjoner sin stemme i alle våre engasjementer», lyder beskrivelsen av selskapets visjon.