Ved ILA-utbrudd skal Mattilsynet ta ut prøver i bekjempelsessonen, mens virksomhetens fiskehelsepersonell skal ta ut prøver i overvåkingssonen, går det fram av en melding fra Mattilsynet mandag.

Veterinærinstituttet dekker analysekostnadene for første prøveuttak ved lokalitetene innenfor en bekjempelsessone. Resten av analysekostnadene dekkes av virksomheten.

Ordningen gjelder til Norge har besluttet og innført ny strategi for håndtering av ILA, opplyser Matilsynet.

Som kjent er forslag til ny strategi for ILA-håndtering her til lands ute på høring fram til 5. februar, og ny ordning vil bli innført i løpet av 2021.