Avklaringen skal bidra til en enkel og effektiv saksbehandling, samtidig som smittehensyn blir ivaretatt, opplyser tilsynet i en melding tirsdag.

Vask og desinfeksjon etter slakting av ILA-fisk må gjennomføres på en tilfredsstillende måte for å hindre smittespredning.

Virksomheten må melde inn til Mattilsynet når det planlegges slakting av ILA-fisk.

I forkant av oppstart av slakting av fisk fra en lokalitet med mistanke om eller påvist ILA, må slakteriet sende inn rutiner for hvordan vask og desinfeksjon av hele slakteriet skal gjennomføres etter slaktingen – og før slakting av fisk fra andre lokaliteter starter.

Basert på den tilsendte dokumentasjon, kan Mattilsynet gi en forhåndstillatelse dersom beskrivelsen av rutinene er tilfredsstillende, går det fram av meldingen.

Mattilsynet opplyser videre at de gjennomfører rutinemessig fysisk inspeksjoner for å kontrollere rutinene og gjennomføringen av vask og desinfeksjon på slakteriet.

ILA er en lakssykdom på fremvekst. I oktober i år kalte Veterinærinstituttet og Mattilsynet inn til møte om ILA-situasjonen i norsk oppdrett. Antall sykdomsutbrudd er mer enn doblet i år i forhold til i fjor.