– Vi gir nå lakseoppdrettere som er rammet av algeoppblomstringen i nord mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplasser over tid, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Får egen «MTB-konto»

De oppdrettere som er berørt kan søke dispensasjon fra kapasitetsbegrensningene på laksekonsesjonene, slik at de kan ta igjen noe av den tapte produksjonen. Kort oppsummert vil dispensasjonene fra Fiskeridirektoratet innrettes som en fleksibel «kontoordning» med varighet på inntil 5 år.

Basert på dokumentert tap i tonn, og med utgangspunkt i en generelt bestemt kompensasjonsgrad, gis hver enkelt berørt oppdretter som får dispensasjon et «innskudd» på sin «kompensasjons MTB-konto». Den enkelte oppdretter kan gjøre «uttak» fra sin «konto» innenfor rammen av dispensasjonens maksimale lengde (5 år) slik det måtte passe den enkelte, i henhold til reviderte drifts- og slakteplaner. Kompensasjonsgraden settes til 60 prosent av bruttotapet målt i tonn.

Negative ringvirkninger

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms i mai og juni førte til at store mengder fisk gikk tapt. Dette gir store tap for oppdrettsnæringen, som i mange tilfeller vil gi negative ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det kan for eksempel påvirke lakseslakterier.

– Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som har blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, sier fiskeriministeren.

Må ikke forvente tilsvarende ordninger i fremtiden

– Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet at oppdretterne kan søke om dispensasjon, og det er Fiskeridirektoratet som skal behandle dispensasjonssøknadene.

Nærings- og fiskeridepartementet antar at ordningen, slik den er innrettet, ikke vil gi negative miljøkonsekvenser av betydning.

Fiskeridirektoratet kontakter berørte selskaper

Fiskeridirektoratet vil nå ta kontakt med de berørte oppdrettere for å informere om hvilken dokumentasjon som trengs for behandling av dispensasjoner. Fiskeridirektoratet tar deretter sikte på en rask saksbehandling av eventuelle dispensasjonssøknader.

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og andre har helt siden algeoppblomstringen oppsto jobbet tett med de berørte oppdretterne for å håndtere situasjonen og finne løsninger.

– Jeg vil sende en takk til de som har stått på både sent og tidlig for å håndtere denne situasjonen, sier Nesvik i pressemeldingen.

Sjømat Norge fornøyd

Jon Arne Grøttum, direktør for havbruk, roser i en pressemelding departementet og fiskeriministeren som har hatt løpende dialog med de berørte oppdretterne, og som sammen med Fiskeridirektoratet har vært ivrige på å finne gode løsninger.

– Det at statsråden selv har engasjert seg i saken ved å møte oppdrettere i både Svolvær og Oslo, viser at han har tatt havbruksnæringens betydning for kystsamfunnene på største alvor. Sammen har vi vært opptatt av å utforme tiltak som virker effektivt og rettferdig for de som er rammet. Det at man nå får ta igjen deler av tapt produksjon gjør det mulig å opprettholde verdiskapningen, samt sikre arbeidsplasser og en god kommuneøkonomi så langt det er mulig, sier Grøttum i pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.