– Jeg har stor tro på verdien av sterke tverrfaglige miljø. Det gir rom for en form for helhetlig tenkning som havbruksnæringen utvilsomt vil ha nytte av, sier Hareide i en pressemelding. Hareide har fått tittelen COO Kunnskapstjenester.

Stim er navnet på det nye selskapet etter fusjonen av Europharma, Fishguard og ACD Pharma tidligere i år. Ambisjon var å bedre utnytte kompetansen i selskapenes ulike fagmiljøer.

– Hareide får en sentral rolle i å realisere og konkretisere potensialet for synergier i form av nye og mer helhetlige tjenester til havbruksnæringen, skriver selskapet i pressemeldingen.

Hareide har de siste par årene jobbet med myndighetskontakt og regelverk i brønnbåtrederiet Sølvtrans, men er kanskje mest kjent fra Fiskeridirektoratet, hvor han over en tiårsperiode ledet tilsynsseksjonen.

– Da jeg sluttet i Fiskeridirektoratet var vi 25 stykker i tilsynsseksjonen, som da besto av jurister, ingeniører, biologer og folk med mange ulike fagforankringer. Så jeg er vant til å jobbe tverrfaglig, og vet at verdien av det er stor. Faren med å være for smal i perspektivet er at man ender opp med å prøve å tilpasse virkeligheten til verktøyet, og ikke omvendt. Med god tverrfaglig jobbing skal Stim styrke seg på det vi kan kalle kunnskapstjenester og bli en partner som kan bidra på en helhetlig måte i hele produksjonsløpet, fra stamfisk til ferdig produkt, sier han.

Hareides erfaring fra det offentlige forvaltningsleddet er relevant også med tanke på konkrete tjenester oppdretterne i økende grad har behov for, nemlig det som går på oppfyllelse av offentlige krav og regelverk, samt søknader og øvrig myndighetskontakt, skriver selskapet.

Hareide har kontorsted i Bergen, hvor Stim har fagmiljø innen miljøtjenester og fiskehelsetjenester.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.