BÅRD VEGAR SOLHJELL
  • … bor i Son i Akershus, men er oppvokst i Naustdal i Sogn og Fjordane.
  • Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo med fagkretsen sosiologi, sammenlignende politikk og idéhistorie.
  • Han har tidligere vært miljøvernminister, kunnskapsminister og stortingsrepresentant for Akershus.
  • Solhjell var nestleder i Sosialistisk Ungdom fra 1992 til 1994. Deretter ble han politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. Han har vært sentralstyremedlem i SV siden 1999. Mellom 2001 og 2005 var han partisekretær. Han ble valgt til nestleder i partiet 25. mars 2007.
  • Solhjell er styreleder i Norsk musikkråd, og har styreverv i E-CO Energi, Fritt Ord, by:Larm og Arkitekt- og designhøgskolen.

– Miljøutfordringene er de mest kritiske verden står overfor akkurat nå. Det trengs konkrete løsninger, og WWF er en organisasjon som skaper løsninger. Derfor vil jeg jobbe der, sier Solhjell i en pressemelding fra WWF.

Han tiltrer stillingen 5. mars neste år.

Solhjell har vært både kunnskapsminister, miljøvernminister og stortingsrepresentant i to perioder. Han søkte ikke gjenvalg i høst.

– Alle som driver med politikk, kjenner WWF. Internasjonalt er det en av verdens sterkeste merkevarer. Dette er en miljøorganisasjon som våger å jobbe annerledes enn mange andre, gjennom å samarbeide med næringslivet, andre organisasjoner og kunnskapsbedrifter, sier Solhjell.

Han understreker at WWF jobber med både klima og natur i et globalt perspektiv, noe som har vært avgjørende for han takket ja til jobben.

– Jeg er opptatt av miljøspørsmål fordi jeg er samfunnsengasjert. Alt tyder på at vi nå står foran et gjennombrudd i klimaspørsmålet, folk ønsker å bidra mye mer enn jeg tror politikerne har forstått. Nå haster det med å få tilsvarende oppmerksomhet om å hindre tapet av natur. Det handler om naturgrunnlaget vårt og hva vi skal leve av i framtida, sier Solhjell.

Nina Jensen varslet sin avgang i oktober, da det ble kjent at hun skal lede driften av verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip. Det bygges av selskapet Rosellinis Four-10, som er et datterselskap av Kjell Inge Røkke. Jensen har vært generalsekretær i WWF siden 2012.

Karoline Andaur er konstituert generalsekretær i WWF fram til Solhjell overtar.