Nordly Holding (morselskap til STIM) går sammen med to andre eiere og etablerer nå Havbruksakademiet Nord AS. Den videregående skolen skal tilby et 3-årig utdanningstilbud innen akvakultur på Leknes i Lofoten.

- Vi ser at det offentlige sliter med å bygge ut et tilbud som står i forhold til behovene og mulighetene som ligger i norsk havbruk. Da tenker jeg at næringen selv bør involvere seg i rekrutteringen på et tidligere tidspunkt enn man kanskje gjør i dag. Slik sett er ikke dette å anse som noen finansiell investering for oss, da det heller ikke er anledning til å ta utbytte fra private skoler, men heller noe vi gjør rett og slett fordi det er viktig å sikre økt kompetanse og god rekruttering til næringen, sier Jim-Roger Nordly i en pressemelding i forbindelse med skoleplanene.

Ønsker elever fra hele landet

For et privat skoletilbud av denne typen gjelder ingen geografiske begrensninger i inntaket, slik at elever fra hele Norge kan søke om studieplass.

- Vi ønsker nasjonal rekruttering inn til denne linja, og jeg tror kombinasjonen av et godt faglig tilbud sammen med alt det andre Lofoten har å by på vil gjøre dette til et attraktivt alternativ for elever også fra andre regioner og fylker, sier Jim-Roger Nordly.

Han viser til at andre private aktører som Val videregående skole i en årrekke har vist at det er mulig å tilby svært gode videregående akvakulturstudier.

Tar med seg erfaringer fra Brønnøysund

Med på eiersiden har Nordly Søren Fredrik Voie, som har bakgrunn blant annet som direktør ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og rektor ved Vest-Lofoten videregående skole, samt Norsk Havbruksakademi som allerede har etablert et lignende tilbud i Brønnøysund.

- Erfaringene fra Brønnøysund er fantastisk gode, og vi ser at de har lyktes med å lage et faglig godt tilbud som appellerer til ungdommene som skal drive oppdrettsnæringen videre i årene som kommer, sier Nordly videre i pressemeldingen.

Han legger til at ikke bare trenger næringen dyktige røktere og fagarbeidere ute på anleggene, men også de som ser for seg andre typer jobber innen havbruk.

- De vil ha stor nytte av denne studieretningen, som en ballast inn i videre studier på universitet eller høgskole. Man får artium, men også god kjennskap til hva praktisk havbruk dreier seg om. Alle som jobber i eller med denne næringen vil ha nytte av det, sier han.

Informasjonssjef Øystein Bie Pettersen i Stim opplyser til IntraFish at de tar sikte på å ta inn «vanlige klassestørrelser, altså rundt 15 elever per trinn».