– Flyttingen gir oss nye muligheter, sier daglig leder i Saltenlaks AS, Yvonne Løvgavlen, i en pressemelding.

Samarbeidsavtalen innebærer at Salten Salmon håndterer produksjon av røkte produkter på vegne av Saltenlaks. Salten Salmon er i dag en filetfabrikk, men lokalene har tidligere vært brukt til å produsere røkelaks. Partene peker på økt kapasitet, større produktportefølje og forbedret logistikk, som årsak til flyttingen.

-Dersom vi skal komme oss dit vi ønsker å være, så må vi ha riktige forutsetninger på plass. Vi stenger dørene på Holstad, men vi skal samtidig nå flere kunder enn hva vi gjør i dag, legger Løvgavlen til i meldingen.

Flyttingen vil skje på slutten av måneden. Wenberg Fiskeoppdrett AS eier produksjonslokalene på Holstad i Fauske, og har gjort store investeringer i bygget. Ny leietaker forventes å være snarlig på plass går det fram av pressemeldingen.