I midten av april meldte Havyard at selskapet hadde signert en avtale om salg av eierandelen i MMC First Process. Havyard