Norwegian Centre of Expertise Aquaculture (NCE Aquaculture) er Norges eldste havbruksklynge og har hovedsete i Nordlands fylkeshovedstad Bodø.

Partnerskapet i klyngen representerer en stor del av havbruksproduksjonen i Nord-Norge. Klyngens medlemmer befinner seg i hele verdikjeden innen produksjon av laks.

Klyngen har gjennom de siste 15 årene samarbeidet om forsknings- og innovasjonsprosjekter.

- Akvaplan-niva styrker vår satsning på forskningsprosjekter innen fiskehelse og miljø, sier Malin Johansen, daglig leder i NCE Aquaculture i en e-post til IntraFish.

Hun legger til at for dem som næringsklynge er det viktig å jobbe strategisk for å oppnå økt biologisk, sosial og økonomisk bærekraft i næringa.

- Vi jobber eksempelvis mye med temaer som fiskehelse og velferd, redusert miljøavtrykk og sirkulær økonomi. Akvaplan-niva har vi jobbet sammen med over flere år og vi ser fram til å styrke dette samarbeidet og jobbe tettere sammen med dem som en del av partnerskapet i NCE Aquaculture, sier Johansen.

Utfyller hverandre

Akvaplan-niva har hovedkontor i Tromsø og etablerte seg i Bodø for tre år siden. Selskapet er ett av de ledende innen forskning og rådgivning knyttet til havbruk og vannmiljø.

Selskapet ble stiftet i 1984 og har i dag 130 ansatte.

- Vi tror at et tettere samarbeid vil bidra at felles prosjekter i framtida vil treffe både næringa og forvaltningens behov enda bedre, sier Tormod Skålsvik som er kontorleder for Akvaplan-niva i Bodø.