Eksportmengden for fersk laks i uke 37 endte på 21.188 tonn, noe som er 2,8 prosent mindre enn uken før da volumet var 21.788 tonn. Det viser ferske tall fra statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

I uke 37 ble det eksportert 261 tonn frossen laks, og prisen på den var 59,46 kroner kiloet.

Eksportprisen for fersk laks i uke 37 ligger marginalt under tilsvarende uke i 2019, da denne laksen gikk for 50,80 kroner per kilo. For to år siden, i 2018 gikk den ferske laksen ut i markedet for 62,10 kroner kiloet i uke 37.