I en pressemelding skriver Svanøy Havbruk at de har fått installert både batteripakke og koblet enda en lokalitet til landstrøm de siste månedene.

– Med dette er alle selskapets lokaliteter som er i drift pr i dag, elektrifisert, skriver selskapet.

Selskapet planlegger også å gjøre det samme med deres resterende lokaliteter som enda ikke er tatt i bruk.

– I Svanøy Havbruk har vi alltid hatt fokus på miljø og miljøvennlig drift. Vi jobber hele tiden med å se utviklingsmuligheter, og investere i teknologi som fremmer miljø og driftseffektivitet, sier daglig leder Ove Inge Vågen i Svanøy Havbruk i pressemeldingen.

Dette bildet viser Svanøy Havbruks lokalitet Oddane. Foto: Svanøy Havbruk

Svanøy Havbruk ble stiftet i 2005, og har per i dag 14 ansatte. Selskapet driver med produksjon av stamfisk og matfisk av regnbueørret, og driver i tillegg FOU-arbeid. Om investeringen i elektrifisering sier Vågen:

– Videre vil vi gjøre data om til kunnskap, og aktivt jobbe med energiledelse og digitalisering av utslippsrapporter. Investering i elektrifisering av våre matfisklokaliteter er et av flere tiltak vi gjør for å redusere våre fotavtrykk, og sammen med Fjord Maritime og BKK har vi fått til gode løsninger, fortsetter han.

De regner med at denne endringen vil medføre en reduksjon i årlige utslipp med 900 tonn CO2 for lokalitetene Austneståa, Oddane og Vågsøya, og sammenligner det med utslippene til 450 biler.