Antall omkomne på næringsfartøy økte fra syv personer i 2017 til ti personer i 2018. Syv av de omkomne i 2018 jobbet på fiskefartøy.

– Noe vi tar på alvor

– Ti omkomne er ti for mange og vi ser også at det er i primærnæringen fiske at risikoen er størst blant dem som jobber om bord i næringsfartøy i Norge. Dette er noe vi tar på alvor og har fokus på i form av både tilsyn og holdningskampanjer, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding tirsdag.

Direktoratet viser til at av dødsulykkene de siste fem årene er 53 prosent relatert til personulykker, mens de resterende skyldes skipsulykker.

Blant skipsulykkene går kollisjon, kantring, og grunnstøtinger igjen de siste fem årene, mens det blant personulykkene hovedsakelig er snakk om fall til sjø, fall om bord, og støt/klemskader.

Håpet på lavere tall

– Det gjøres mye godt sikkerhetsarbeid ute i næringen, noe som nok også bidrar til at tallene for skipsulykker ikke øker. På den ene siden hadde vi håpet at tallene skulle gå mer ned, men vet samtidig at de krevende forholdene vi har langs kysten også vil gjøre det vanskelig å unngå at ulykker skjer, det er derfor viktig at dette er en del av risikovurderingen den enkelte gjør før seilasen og arbeidet starter om bord, sier Alvestad

I 2018 har sjøfartsdirektoratet registrert 33 ulykker med miljøutslipp. Det er hovedsakelig snakk om mindre utslipp (5 – 200 liter) med olje eller diesel. Av de få større utslippene så ble det rapportert om utslipp av 217 tonn raffinerte oljeprodukter i forbindelse med en kontaktskade, mens et annet eksempel var utslipp av 10.000 liter diesel i forbindelse med en kollisjon.