Colombia har et strengt regime for import av genetisk materiale. Resultatet har noen ganger blitt smugling, med påfølgende problemer med biosikkerhet og sykdom. Samtidig har næringen slitt med innavl.

På verdensbasis bler det produsert mer enn seks millioner tonn tilapia årlig.

Spring Genetics har siden 2010 drevet et kommersielt avlsprogram for tilapia i Miami, USA. Fokus er på produksjonsegenskaper og sykdomsresistens.

Spring Genetics er et datterselskap i det multinasjonale Benchmark-konsernet som er notert på London-børsen (se faktaboks).

Spring Genetics er første selskap som har fått lisens til å importere genetisk foredlet materiale av arten Nil Tilapia til Colombia. Det norske søsterselskapet Akvaforsk Genetics på Sunndalsøra har designet og overvåket avlsprogrammet.

Innsamling av yngel og egg fra stamfisk (tilapia er munnrugere). Foto: Benchmark Genetics

- Det ligger et omfattende langsiktig og planmessig arbeid bak denne lisensen til å importere genetisk materiale til Colombia. Et multilateralt samarbeid med USAs landbruksdepartement (USDA-APHIS), Colombias landbruksdepartement (FEDEACUA) og distributøren Acuacultivos El Guajaro gjør at Colombia nå for første gang på flere tiår kan få tilført nytt genetisk materiale av tilapia. Dette er svært viktig for produsentene for å unngå innavl og for å få tilgang til stamdyr og yngel som kontinuerlig gjennomgår genetiske forbedringer for hver ny generasjon, heter det i en pressemelding fra Benchmark.

Det genetiske materialet fra Spring Genetics har gjennomgått åtte generasjoner med seleksjon for viktige egenskaper som tilvekst, overlevelse og filetutbytte. I juli 2019 annonserte selskapet funnet av en genetisk markør (QTL) med stor effekt for resistens mot Streptococcus Iniae – en bakterie som forårsaker store økonomiske tap for tilapia-produsenter over hele verden, også Colombia.

Markørassistert implementering av denne QTL’en i de kommersielle linjene fra Spring Genetics skjer nå parallelt med introduksjon av genomisk seleksjon (GS) for økt resistens mot Streptococcus agalactiae.

Morten Rye er direktør for genetikk i Benchmark Genetics. Pressefoto

- Dette utgjør en milepel for tilapia og er et resultat av Benchmarks strategiske satsing på avansert genetisk arbeid med arten, heter det i pressemeldingen. Vi er stolte over å kunne gi tilapia-produsentene i Colombia og andre viktige produksjonsland tilgang til genetisk materiale som er blitt utviklet av våre genetikere her på Sunndalsøra. Dette er med på å sikre langsiktig bærekraft i produksjon av tilapia, som er en viktig kilde til animalsk protein for svært mange. Utvikling av genetisk material med bedre sykdomsresistens har også stor betydning for dyrevelferd, sier Morten Rye i pressemeldingen.

Han er direktør for genetikk i Benchmark Genetics.

De første leveransene av Spring Genetics’ stamdyr til selskapets distributør i Colombia vil etter planen skje nå i i september.

Parallelt foregår forhandlinger med flere andre colombianske selskaper for å sikre nasjonal distribusjon av materialet. Kommersiell yngel fra Spring Genetics vil være tilgjengelig for oppdretterne i Colombia i løpet av 2020.

Representanter fra Spring Genetics med distributøren Acuacultivos El Guajaro i Colombia. Pressefoto
Benchmark Holdings plc
 • … er et konsern etablert i 2000
 • … er et britisk børsnotert selskap. Se www.benchmarkplc.com
 • … skal hjelpe kunder til å ta kontroll over biologiske utfordringer gjennom en kombinasjon av genetikk-, ernærings-, helse- og kunnskapstjenester
 • … jobber mot bransjene akvakultur, husdyr og kjæledyr
 • … driver på internasjonal basis egne FOU-anlegg, kommersielle gårdsbruk, diagnose-laboratorier, vaksine-fabrikker, produksjonsfasiliteter og salgskontorer
 • … er til stede i 27 land på fem kontinenter
 • … har rundt 1000 ansatte
 • Benchmark Genetics
 • … er en divisjon i det britiske børsnoterte konsernet Benchmark Holdings
 • Divisjonen samler selskapene SalmoBreed as, StofnFiskur HF, Akvaforsk Genetics Center as, Spring Genetics og Genética Spring
 • Divisjonen er verdensledende innen avl og genetikk på atlantisk oppdrettslaks, tilapia, reker og rognkjeks, som blir produsert i Norge, Island, USA, Mexico, Brasil og Colombia.
 • Divisjonen er også ledende i verden innen tekniske genetiske tjenester til akvakulturnæringen gjennom Akvaforsk Genetics.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.