Det sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene. Valgkomiteen i bransjeorganisasjonen er nå ferdig med sitt arbeid og noen nye koster står klare til å gjøre en innsats i Sjømatbedriftene. Valgene vil bli gjennomført på landsmøtet som avholdes den 17. juni.

- Sammensetning i både sentralstyret og bransjeutvalgene vil gi oss som organisasjon økt kraft og styrke til å ruste oss for fremtiden innen alle områder, mener Eriksson

Høgstad fortsetter

Styreleder Håvard Høgstad, som til daglig er administrerende direktør i Arnøy Laks AS, er av valgkomiteen innstilt for en ny 2 årsperiode. Av nytt blod får han med seg Tommy Torvanger, konsernsjef i Nergård AS, og Kristel Pettersen, direktør HR og kommunikasjon i Insula. I tillegg kommer Jacob P. Meland fra Lovundlaks AS inn som 2. vara til sentralstyret.

Meland er også en av de nye som vil ta plass i bransjeutvalget for havbruk. Her får han blant annet følge av den markerte sjefen for Firda Seafood Group, Ola Braanaas.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Valg av sentralstyre

 • Styreleder Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS, Gjenvalg for 2 nye år.
 • Sentralstyremedlem Per Mjelva, Marine Sales AS, Gjenvalg for 2 nye år
 • Sentralstyremedlem Kristel Pedersen, Insula AS, Velges for 2 år (NY)
 • Sentralstyremedlem Kjetil Holen, Knutstad & Holen AS Gjenvalg for 2 nye år.
 • Sentralstyremedlem Tommy Torvanger, Nergård AS Velges for 1 år
 • 2 varamedlem Jacob Palmer Meland Velges for 2 år (NY)

Valg av utvalg havbruksindustri

 • Nestleder Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett AS Gjenvalg for 1 år
 • Medlem Ola Braanaas, Firda Seafood Group Velges for 1 år (NY)
 • Medlem Jacob P. Meland, Lovundlaks AS Velges for 2 år (Ny)
 • Medlem Robert Aakvik, Emilsen Fisk AS Gjenvalg for 2 år
 • Varamedlem Morten Lorentsen, GIFAS AS Velges for 1 år (NY)

Valg av utvalg sjømathandel og foredling

 • Leder Kjetil Holen, Knutstad & Holen AS Gjenvelges for 2 ny år
 • Nestleder Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg AS Gjenvelges for 1 nye år
 • Medlem Reidar Fredriksen, Reinhartsen AS Gjenvelges for 2 nye år
 • Medlem Trond Håkon Skaug-Pettersen, Velges for 2 år (Ny)
 • Hofseth International AS

Valg av utvalg fangstbasert industri

 • Medlem Jon Ingi Björnsson, Nergård AS Velges for 2 år (Ny)

Valg av eksport utvalg

 • Medlem Jarle Myking, Norsk Sjømat AS Gjenvelges for 2 nye år.
 • Medlem Jonny Remø, Br. Remø AS Gjenvelges for 2 nye år.
 • Medlem Marie Luise Lassesen, Villa Seafood Gjenvelges for 2 nye år
 • Medlem Catarina Guimaraes, Taste of North Velges for 1 år (NY)

Valgkomiteen som har arbeidet med å fremme innstilling for landsmøtet har bestått av:
 • Leder: Marit Hjønnevåg, Br. Hjønnevåg AS
 • Nestleder: Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme AS
 • Medlem: Alf-Gøran Knutsen, Kvarøy Fiskeoppdrett AS
 • Medlem: Sigurd Rydland, Salten Fiskeindustri AS