Meldingen kommer bare minutter etter at Fiskeriminsiteren har varslet at han vil ha møte med oppdrettsnæringa angående de mange rømningshendelsene i sommer.

Fiskeridirektoratet følger nå opp vassdrag i Tingvollfjorden på Møre, samt Tosenfjorden og Velfjorden i Nordland etter å ha mottatt flere rapporter om fangst av stor rømt oppdrettslaks, skriver de i en pressemelding.

Tingvollfjorden

Fiskere meldte i sommer om fangst av rundt 350 rømte oppdrettslaks i kilenøter i Tingvollfjorden. Fisken var på 4-6 kilo. Fiskeridirektoratet sier de nå vil sette i verk tiltak i tre vassdrag i fjorden slik at så mye rømt fisk som mulig kan fjernes.

Det vil også bli utført dna-analyser for sporing av kilde i denne saken.

Tosenfjorden og Velfjorden

Fiskeridirektoratet har også her mottatt tips om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks. Fisken er i størrelsen 6 - 8 kilo. Fangstene er tatt i Storelva i Tosbotn, Åelva/Åbjøra og Lomsdalelva.

Også her vil Fiskeridirektoratet sette i verk tiltak i flere vassdrag.

Fiskeridirektoratet vurderer at forekomstene kan ha sammenheng med en større rømming ved Sinkaberg-Hansen sin lokalitet Oksbåsen i fjor sommer.