Styret har innvilget Oddleif Wigdahl (37) permisjon fra stillingen som daglig leder i NTS Management (NTSM) de neste 15 månedene.

Han har fram til nå fungert som daglig leder både i Norsk Fisketransport (NFT) og NTSM. NFT har tre brønnbåter under bygging. Sammen med oppfølging av byggeprosjektene krever andre arbeidsoppgaver i NFT stor oppmerksomhet fra daglig leder.

Wigdahl skal nå fokusere fullt og helt på brønnbåt.

Administrasjonsleder i selskapet, Tove Torstad (50), er konstituert som daglig leder i Wigdahls permisjon.

– Konstitueringen styrker lederkapasiteten i både Norsk Fisketransport og NTS Management i en viktig periode hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres inn i NTS Gruppen, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA i en pressemelding.

NTS Management AS er drifts-, kvalitets- og utviklingsorganisasjon for NTS Gruppens maritime virksomhet.

Selskapet har i dag 24 ansatte.

Daglig leder i Norsk Fisketransport AS, Oddleif Wigdahl, skal framover fokusere fullt og helt på brønnbåt. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.