Det opplyses i en melding tirsdag.

– Dette er en fantastisk nyhet som vi har ventet lenge på! Jeg er veldig glad for at vi nå kan arbeide videre med YSK-modellen i Sandnessjøen vgs. Der får elever i naturbruk/akvakultur mulighet til å ta både fagbrev og studiekompetanse innen realfag, gjennom et fireårig løp, sier fylkesråd for utdannings og kompetanse, Hild-Marit Olsen (Ap).

I meldingen opplyses det at tillatelsen gir bedriftene og skolen inntekter som sikrer videre drift.

– Det er ikke til å legge skjul på at YSK-tilbudet er et kostnadskrevende tilbud både for fylkeskommunene og bedriftene som er med. Inntektene fra opplæringstillatelsen sikrer at fylkeskommunen og bedriftene kan fortsette å gi dette skreddersydde utdannelsestilbudet.

Tre bedrifter med på samarbeidet

Bedriftene Letsea, Mowi og Nova Sea deltar i samarbeidet med skolen.

– YSK-tilbudet er akkurat hva havbruksnæringen på Helgeland trenger for å sikre rekrutteringen. Havbruk er blitt ei kompetansenæring, med behov både for fagarbeidere og de med høyere utdannelse. Dette gjelder spesielt for de bedriftene som etter hvert vil flytte produksjonen av laks på land. Med både praktisk erfaring/fagbrev, og mulighet til å gå videre på høgskole/universitet, blir ungdommen svært godt rustet til å ta del i næringen fremover, sier daglig leder Kristian Johnsen i LetSea i meldingen.

Var i fare for nedleggelse

I høst og vinter var det mye fram og tilbake om skoletilbudet i Sandnessjøen.

De tre selskapene nevn over engasjerte seg sterkt i saken, og sendte blant annet et brev med sterke formuleringer til Nordland fylkeskommune om saken. Tilbudet var foreslått nedlagt.

– Bedriftene er svært engasjert i YSK Marine. Vi bruker mye tid og ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å gi elevene et best mulig læringsgrunnlag når de er i bedrift og på skolen, het det i brevet.