Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet torsdag 18. februar.

Programvareselskapet har doblet i størrelse på ett år og har vokst til over 1.000 bedriftskunder i sine portefølje. Nå har Ørn Software ambisjoner om å bli ledende programvareleverandør i Norden.

– Veksten har vært eventyrlig. Vi er allerede størst i Norge. Nå har vi kontorer i fire land og sikter videre mot å bli markedsleder i Norden. Vi er stolte over vår norske opprinnelse og mener Ørn er et perfekt navn for et ambisiøst internasjonalt selskap. De nordiske bokstavene legges merke til der ute, sier administrerende direktør, Sten-Roger Karlsen i pressemeldingen.

Ørn Software er Norges største programvareselskap og tilbyr løsninger for effektiv forvaltning, drift og vedlikehold i et bredt spekter av næringer, som eiendom, industri og havbruk.

Over 50 norske oppdrettsselskaper bruker Ørn Software sine digitale verktøy. I tillegg er blant annet selskaper som Skistar, Bane Nor og norske sykehus på kundelisten.

Høyere effektivitet, mindre miljøfotavtrykk

Ørn Software har en offensiv oppkjøpsstrategi og har ervervet fire selskaper det siste året.

– I tillegg har vi sterk organisk vekst på toppen. Ørn er nå en komplett one-stopp-shop for kunden. Timingen for å levere digitale verktøy som gir høyere effektivitet og lavere miljøfotavtrykk, er svært god. Det er en kraftig vekst i etterspørselen etter slike løsninger. Samtidig som myndighetenes krav til rapportering også øker, sier Karlsen i meldingen.

Selskapet hadde ingen planer om å skifte navn:

« … men etter å ha gjennomført en kreativ prosess for å samle alle nye selskaper og ansatte under felles visjon og verdier, falt valget på Ørn».

– Vi gir kunden komplett overblikk. Vårt nye slagord er The Big Picture. Ørnen er luftens konge og ser åtte ganger bedre enn oss mennesker. Og våre systemer gir kundene tilsvarende overblikk over maskinpark, eiendom og laksemerdene.

Selskapet har nå 90 ansatte, med hovedkontor i Trondheim, Ørn Software har også kontorer i Bergen, Oslo, Moss, Reykjavik, København og Ängelholm.

Abonnementsinntektene til bedriften har vokst med 400 prosent de siste tre årene.

Investeringsselskapet Viking Venture er største eier med en eierandel på 61 prosent.