Oppdrettsselskapet Hofseth Aqua produserer i dag 10.000-12.000 tonn ørret og laks i året. De siste årene har de gjort betydelige