Overtegnet, og med over 20 millioner kr i ny egenkapital, så øker Watbots farten og får med seg svært gode investorer på laget, skriver selskapet i en pressemelding.

Valinor går inn med 10 millioner kroner og får styreplass hvor Lars Helge Helvig tiltrer styret. Familien Austigard går inn med 10 millioner kroner og får styreplass med Arild Austigard.

Vi er svært stolt over å få med oss så erfarne og gode investorer til å løfte Watbots, sier daglig leder i Watbots Håvard Lillebo, i pressemeldingen, og legger til at de totalt har fått på plass 33 millioner kroner i funding siden september 2020.

– Groe på nøter er i dag en stor utfordring for bransjen. Tradisjonelle tiltak er kostbare, har negativ påvirkning for fiskevelferden og forurenser miljøet med kobber rundt oppdrettsanleggene. Vi tror at Watbots autonome robot kan løse flere av bransjens utfordringer med deres innovative tilnærming til daglig vask, inspeksjon og rapport på nota», sier Pål Selboe Valseth, daglig leder i Valinor.

– Vi likte tilnærmingen til hardware og software. En autonom robot med daglig vask av nøter vil sikre en skånsom behandling som reduser slitasje og skader, samt forlenger notas levetid. Analyser av notens tilstand gir lavere utgifter til vedlikehold og fortløpende rapporter om mulig uønskede hendelser, og med dette redusere risiko for rømming. Vi tror produktet vil oppleves som betryggende og lønnsomt for oppdrettere, samt helsefremmende og miljøvennlig for fisken oppi og utenfor nota», sier investor Arild Austigard i pressemeldingen.

Watbots har ennå ikke gått ut med det faktiske konseptet og holder kortene tett til brystet. Et patent er sendt inn, og fire nye patenter vil sendes inn for å sikre IP.

Watbots planlegger å vise den autonome roboten under AquaNor messen i august 2021.