Men lite er ennå gjort, og det er til dels store sprik mellom kjøper og selger. -