I veke 48 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 63,25 kr/kg, ein oppgang på 1,69 kr/kg, tilsvarande 2,7 prosent, samanlikna med veka før. Til samanlikning var spotprisen Nasdaq Salmon Index opp 1,54 kr/kg sist