Oversikten fra Nasdaq viser at det var nedgang for alle vektklassene foruten 1-2 kilos klassen og 8-9 kilos klassen. Likevel er det fortsatt stor forskjell i prisen per kg for stor laks over seks kg og mellomlaksen under 6 kg.

Denne uken har prisene falt ytterligere, og fredag ble det meldt om at det var mye laks tilgjengelig i spotmarkedet.

NASDAQ SALMON INDEKS uke 36

Vektklasse (kg)

Pris (NOK/kg)

Endring 1 uke

Distribusjon %

1–2

35,97 0,19 0,86

2–3

38,84 -2,26 11,55

3–4

42,98 -3,01 30,38

4–5

46,62 -2,95 33,13

5–6

50,73 -3,49 20,37

6–7

68,12 -0,29 2,70

7–8

71,61 -0,09 0,79

8–9

74,63 0,92 0,19

9+

72,89 -4,81 0,03

NQSALMON

46,20 -3,77

(Kilde: Nasdaq Salmon Index)

Nasdaq Salmon Index
  • Er en vektet snittpris basert på rapporterte salg gjort av et utvalg norske lakseeksportører og lakseprodusenter
  • Skal være representativt for den totale eksporten fra Norge
  • Er prisen for fersk atlantisk laks, sløyd med hode (HOG)
  • Måles FCA Oslo. For å finne prisen oppdrettere får, må en trekke fra kostnader til transport og terminal. Dette er vanligvis rundt 0,70 kr/kg
  • Danner grunnlaget for oppgjøret av forward-kontrakter gjort på Fish Pool.
  • Publiseres hver tirsdag ettermiddag av Fish Pool.

Kilde: Fish Pool / Marine Harvests industry handbook 2015


---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.