Det går fram av ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). I veke 23 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 61,85 kr/kg, opp 3,33