I veke 47 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 61,56 kr/kg, ein oppgang på 2,93 kr/kg, tilsvarande 5,0 prosent, samanlikna med veka før. Til samanlikning var spotprisen Nasdaq Salmon Index opp 4,76 kr/kg