I veke 36 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 53,07 kr/kg, ein nedgang på 2,03 kr/kg, tilsvarande 3,7 prosent, samanlikna med veka før. Til samanlikning var spotprisen Nasdaq Salmon Index ned 3,77