Det går fram av tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). I veke 41 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 50,70 kr/kg, ein oppgang på3,89 kr/kg, tilsvarande 8,3 prosent, samanlikna med veka før. Til samanlikning var