I veke 44 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 52,99 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Til