I veke 42 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,66 kr/kg, ein oppgang på 3,94 kr/kg, tilsvarande 7,8 prosent, samanlikna med veka før. Det Til samanlikning var spotprisen Nasdaq Salmon