I veke 50 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 68,76 kr/kg, ein oppgang på 5,04 kr/kg, tilsvarande 7,9 prosent, samanlikna med veka før. Til samanlikning var spotprisen Nasdaq Salmon Index opp 6,49 kr/kg, over 10 prosent, til 68,77 kr/kg sist veke.

Eksportprisen er dermed 10 kroner over nivået same veke i fjor, og 15 kroner over nivået i veke 50 2017.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 22.556 tonn, 10,6 prosent høgare enn i veka før då volumet var 20.399