Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå. I veke 40 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 46,83 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før. Til samanlikning fall spotprisen Nasdaq