– Det virker som om markedet er stabilt. Det er godt hjulpet av storstilt innfrysing. Uten frys kunne prisene gått ned og ført til større volum i markedet, sier en eksportør Intrafish er i kontakt med fredag.

Ved å fryse fisken nå kan laksen heller gå ut i markedet når lakseprisene er forventet å stige igjen ved nyttår og dermed sørge for større fortjeneste.

– Det er gitt at prisene likner slik vi så på starten av 2023. Men nå stabiliserer frysingen markedet, konstaterer samme eksportør.