– Jeg har aldri vært borti en så stille fredag, sier en eksportør med mange års erfaring.

Fredager er vanligvis den store handledagen i laksemarkedet. Mye av kommende ukes slakting planlegges og selges denne dagen. Nå er usikkerheten som følge av korona-situasjonen imidlertid så stor at aktørene bare tar en og en dag.

– Det er veldig vanskelig å vite hva som skjer neste uke. Vi kommer til å ta det svært rolig. Det virker som at det går dårlig i visse segment, men bedre til butikker. Vi skal i alle fall ha bestillinger før vi kjøper fisk. Foreløpig vet vi lite, og vi handler nok fra dag til dag, sier en annen eksportør.

Alle venter

Også en oppdretter melder om en rolig fredag.

– Det er stille. Alle venter og ser hva som skjer. Mange har utfordringer med at slakteriansatte må passe barn som er hjemme fra stengte skoler. Det kan føre til mindre slakting i Norge, men situasjonen er tilsvarende i andre land, så om foredlingsindustri i Europa må redusere av samme grunn, er vi like langt, sier han.

Oppdretteren viser også til at kronen har svekket seg mye, noe som alt annet like bidrar positivt, men innvirkningen av korona overskygger det meste.

Utfordrende med frakt

Flyfrakt er vanskelig, og dyrere enn vanlig.

– Det gjelder både til USA og Asia. I Asia er markedet i ferd med å ta seg opp, men det går få fly. USA vil som kjent ikke tillate innreise av personer fra Europa, noe som gjør at det meste av fly stopper opp. Heldigvis er det fortsatt åpent fra Storbritannia, og en del går i utgangspunktet også den veien, sier en eksportør.

Eksportøren har lite konkret å melde om av priser.

– Vi hører veldig lite, men det ryktes at en noen prøver å kjøpe til 60 kr/kg. Om oppdretterne aksepterer det, vet vi ikke.

Det er i så fall noe kroner lavere enn forrige fredag.

Venter prisnedgang

En tredje eksportør venter prisnedgang.

– Hvor mye det blir, gjenstår å se. Alt er stille. Det vi vet er at det denne uken er blitt solgt restefisk til under 60 kroner kiloet og at oppdrettere prøver å få høyere priser neste uke. Jeg kan ikke skjønne at det skal gå, om ikke slaktevolumene kommer veldig ned, sier han.

Ifølge ham prøver oppdrettere seg på rundt 65 kroner kiloet, noe som er omtrent på nivå med prisene forrige fredag.

– Jeg tror en skal noe ned, og at prisen ender et sted mellom 55 og 65 kroner, men det er veldig stor usikkerhet nå, sier han.

Rykter om økt produksjon i Danmark

En fjerde eksportør mener at det er helt åpent om prisen skal opp eller ned.

– Det kan slå hardt begge veier. Om norske slakterier må ta ned produksjonen, blir utbudet redusert. Samtidig kan tilsvarende skje med foredlingsindustrien i Europa, og/eller transporten. Det er veldig åpent nå. I tillegg har du en «hamstring-effekt» som gjør at etterspørselen, i alle fall på kort sikt, kan gå opp, sier han.

Ifølge eksportøren går det rykter om at noen foredlere i Danmark kjører med ekstraskift for å ta unna stor etterspørsel fra butikkene.

– Men som sagt er det stor usikkerhet. Vi gjør ikke mer enn vi må.

Eksportøren sier at de også har avvist flere kanselleringer denne uken.

– Vi får henvendelser fra kunder i flere land som vil trekke bestillinger. Vi har avvist flere av de ønskene – for hva skal vi med fisken nå?

– Nærmest unntakstilstand

En femte eksportør sier at «alt er helt åpent».

– Ingen vet hvor prisen ender. Heldigvis ventes det mindre slakting, med flere norske slakterier som har utfordringer med å få nok folk på jobb grunnet karantene og barnepass. Samtidig er det veldig usikkert, nærmest unntakstilstand. Vi gjør kun et minimum, og handler fra dag til dag.

Han tror at utslagsrommet er veldig stort.

– Prisene kan bli alt fra 55 til 70 kroner kiloet Det er veldig usikkert nå. Det som i alle fall er sikkert, er at hverken vi eller andre kjøper fisk på spekulasjon nå. Vi må ha en kjøper på plass før vi inngår avtale med oppdrettere.

Les også: