IntraFish har uvanlig store utfordringer med å få tak i markedsaktører denne fredagen. Det tyder vanligvis på to ting;