De ferskeste lakseeksporttallene til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en kilopris på 62,79 kroner per kilo fersk laks i uke 10. Det er en nedgang på 0,8 prosent fra