Det viser en oppdatering fra Nasdaq Salmon Index tirsdag. Oversikten viser at det var lite stor laks tilgjengelig i spotmarkedet, mens det var en økning i laks mellom 2 og 3 kg. Laks fra 6–8